Inici >>
25 aniversari

Horari de visites

de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 hores

Notícies

Veure totes les notícies

Els Serveis

Servei centre residencial i descans familiar

El servei de centre residencial, tant amb caràcter permanent com temporal, ofereix una assistència integral a les persones grans que necessiten una atenció continuada les 24 hores.

El servei de centre residencial vol facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, a la vegada d’afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.

Serveis que s’ofereixen:

 • Allotjament
 • Manutenció. Tots els menjars es preparen a la cuina del centre sota la supervisió d’especialistes en dietètica
 • Atenció individualitzada
 • Servei medicosanitari
 • Servei de fisioteràpia
 • Higiene
 • Activitats vàries
 • Servei de bugaderia
 • Servei d’odontologia i òptica **
 • Servei de perruqueria **

** Serveis de caràcter opcional

El nostre centre disposa de 33 places col·laboradores i 8 places privades, el cost de les quals ve determinat pel grau de dependència del resident.

El cost de les places privades pel 2017 és:

 • Baixa dependència: 1.479 €
 • Mitja dependència: 1.690 €
 • Alta dependència: 2.010 €

Pel que fa als preus públics restaran subjectes a la disponibilitat de places i a la llista d’espera.

Servei d'acolliment diürn (Centre de dia)

El servei de centre de dia vol donar suport a les persones grans que necessiten supervisió en les activitats de la vida diària, a la vegada de ser un complement a l’atenció que aporta l’entorn familiar. D’aquesta manera, la persona gran pot continuar vivint a la seva llar.

El servei de centre de dia pretén oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció de les persones, afavorint-ne la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.

Serveis que s’ofereixen:

 • Manutenció. Tots els menjars es preparen a la cuina del centre sota la supervisió d’especialistes en dietètica
 • Atenció individualitzada
 • Servei medicosanitari
 • Servei de fisioteràpia
 •  Higiene
 • Activitats vàries
 • Servei de bugaderia
 • Serveis externs d’odontologia òptica i audiometria **
 • Servei de perruqueria **

** Serveis de caràcter opcional

El centre de dia disposa de 10 places col·laboradores i 5 places privades. El cost diari de les places privades per aquest 2017 és de 31,6 €, caps de setmana i festius, 50 €.

Servei de menjar a domicili

Aquest servei ofereix la possibilitat de portar un àpat al dia fins al domicili.

 • L’àpat es ve a recollir al centre: 6 €
 • L’àpat es porta fins al domicili: 11 € (5€ de desplaçament + 6 del menjar)

(en aquest cas es portarà el menjar en una safata la qual es recollirà al dia següent amb l’entrega del menú)